Ratarstvo

Jedna od osnovnih delatnosti ‘Massagrar’ d.o.o. je i uzgoj ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, soje, ječma, tritikale i drugih), kao i proizvodnja zdravstveno bezbedne, kvalitetne hrane na ekološki način, prevashadno sa ciljem dobijanja značajne količine stočne hrane za svežu upotrebu i stočnu silažu.

Imajući u vidu činjenicu da preduzeće pored zemljišta u sopstvenom vlasništvu uz to obrađuje i zemlju u državnoj svojini (koja se uzima u zakup na osnovu uslovnog grla na farmi ‘Sečanj’), mogućnost setve različitih useva omogućava dobijanje značajne količine sveže stočne hrane.

Proizvedena hrana se koristi za potrebe prehrane na farmi i na taj način unapređuje kvaltet dobijenih tovljenika, kao i ukupna profitabilnost i konkurentnost na tržištu. Za svaku od ratarskih parcela koje se obrađuju se zasebno prave planovi proizvodnje u skladu sa prethodnim zasadom, hemijskom strukturom zemljišta i potrebama ishrane na farmi svinja.

Preduzeće raspolaže skladišnim kapacitetom od ukupno 10.000 tona za lagerovanja zrnastih proizvoda  koji je trenutno u procesu pripreme za renoviranje i puštanje u upotrebu.

Poljoprivredna mehanizacija kojom se obavljaju sve agrotehničke mere obuhvata širok spektar visoko produktivnih poljoprivrednih mašina, kao i sopstvenu mašinsku radionicu osposobljenu za održavanje celokupne mehanizacije koju čine teški i srednji traktori sa GPS navigacijom, plugovi sa 4 i 6 radnih tela, vučene prskalice i cisterne, teške drljače, sejalice, kultivatori i ostalo.

Traktori su opremljeni najsavremenijim GPS navigacijama sa kolor ekranima marke 'Trimble' (svetskog lidera na tom polju) koje omogućavaju pomoć pri upravljanju i optimalno navođenje mehanizacije pri obradi parcela sa preciznošću od 15-20 cm.

Kvalitetno i blagovremeno održavanje mehanizacije kako u servisnim objektima tako i na terenu obezbeđuju sopstveni kadrovi automehaničarske, autoelektričarske i mašinobravarske struke opremljeni savremenim alatima. Bitno je istaći i da se vrši konstantna obuka kadrova kojom se obezbeđuje njihovo osposobljavanje za upotrebu i održavanje raznorodne i sve brojnije mehanizacije.

Ekološka proizvodnja hrane

Potražnja za ekološkim proizvodima na tržištu je u konstantnom porastu, posebno kod urbanog stanovništva, gde kupci rado odabiru domaće ekološke proizvode visokog kvaliteta. Potencijal na tržištu je velik jer, osim potražnje, i tradicija povezana s teritorijalnim i kulturnim nasleđem srpskih regija pruža mogućnosti za razvoj ekoloških proizvoda.

Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja je i dalje najviše zastupljena u Srbiji, a odlikuje je (u manjoj ili većoj meri) korišćenje mineralnih đubriva, hemijskih agrocida, genetskih modifikacija, aditiva, hormona rasta i upotreba tretiranog semena.

Ekološka proizvodnja takozvane ‘organske hrane’ je regulisana zakonom i podrazumeva upotrebu samo dozvoljenih sredstava na određeni način, pri čemu isključuje korišćenje svih potencijalno štetnih materija i postupaka.

‘Massagrar’ d.o.o. pri gajenju ratarskih kultura na svojim parcelama određenim za proizvodnju ekološke hrane u potpunosti, uz sistem stroge kontrole, vodi računa o procesu proizvodnje u skladu sa za to određenim pravilima i normativima uzgoja, kao i kvalitetu i održavanju zemljišta i vode, te udaljenosti parcela od fabrika, auto-puteva, kanalizacionog zagađenja ...Naši partneri

- - - - - - - - -

TOP