FARMA SVINJA 'SEČANJ' - VRHUNSKI TOVLJENICI

Savremeni uzgoj tovljenika najboljeg genetskog porekla

RATARSTVO

Proizvodnja kako za potrebe sopstvene farme, tako i za tržište

EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRANE

Upotreba isključivo prirodnih materijala za đubriva, pesticide i aditive

DOBRODOŠLI !

Preduzeće “Massagrar” je osnovano u 2011. godine i u svom vlasništvu poseduje modernu farmu svinja lociranu u Sečnju organizovanu po najsavremenijim svetskim standardima, proizvodnog kapaciteta od preko 36.000 tovljenika godišnje. Farma svinja “Sečanj” je vrhunski zaokružena tehnološka celina, gde su na jednom mestu sve kategorije svinja, od krmača i nerastova, preko prasadi na sisi, prasadi u odgoju, tovnih svinja i priplodnih nazimica.

Preduzeće je vlasnik ukupno 35 hektara zemljišta i vrši obradu zemlje do 2000 hektara u državnoj svojini koja se uzima u zakup preko pravo prečeg zakupa na osnovu uslovnog grla. Sve površine se obrađuju sopstvenom mehanizacijom, sa ciljem proizvodnje ratarskih kultura za ishranu grla na farmi, kao i za prodaju na tržištu.

Imajući u vidu da su tovljenici primarni proizvod preduzeća, prihodi su prvenstveno bazirani na njihovoj prodaji, a s obzirom na njihov visok genetski kvalitet (mesna jedinica koja ide preko 60% mesnatosti, za razliku od domaće svinje koja varira u okviru od 45-52% mesnatosti), svi naši tovljenici se veoma uspešno plasiraju na tržištu.

Naša misija je da kvalitetom svojih proizvoda i usluga, primenom svetskih normi u poslovanju, uvođenjem novih tehnoloških dostignuća i stalnim unapređivanjem znanja, budemo oslonac našim klijentima u njihovom poslovanju.

OSNOVNE DELATNOSTI KOMPANIJE 'MASSAGRAR':


UZGOJ SVINJA - FARMA ´SEČANJ´

Detaljnije +

Moderna farma za proizvodnju
vrhunskih tovljenika

Dobar menadžment i vrhunska genetika daju maksimalno kvalitetne rezultate

RATARSTVO

Detaljnije +

Primena savremenih tehnologija od odabira sorti, preko setve do berbe

Proizvodnja kako za potrebe sopstvene farme, tako i za tržište

EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRANE

Detaljnije +

Proizvodnja zdravstveno bezbedne, kvalitetne hrane na ekološki način

Upotreba isključivo prirodnih materija za đubriva, pesticide i aditive
Opstanak i napredak na tržištu osigurava jedino savremeno organizovana, konkurentna i finansijski isplativa proizvodnja.


Uspešan uzgoj tovljenika ja baziran natri osnovna činioca:

Vrhunska genetika

Najbolje moguća genetske osnove po svetski renomiranoj Danbred tehnologiji, koje se dalje održavaju pažljivim ukrštanjem

Savremeni uzgoj

Pravilna ishrana grla, minimalni stres, dobri ambijetalni uslovi, zdravstvena kontrola i savestan rad tokom celog procesa uzgoja

Maksimalni kvalitet

Naši tovljenici su postali brend prepoznatljiv po svom kvalitetu i sastavu, a sve u cilju zdravije ishrane krajnjih potrošačaNaši partneri

- - - - - -
TOP